UTØYA

En liten øy med

stor betydning

I 1867 kjøpte kjøpmann Gunerius Pettersen Utøya. Noe av det første han gjorde var bygge et feriehus på øya, bygget som i dag er kjent som det hvite Hovedhuset.

1867

Norges tidligere statsminister Jens Kristian Meinrich Bratlie kjøpte Utøya i 1898 for å ha det som sin personlige sommerbolig. Bratlie eide Utøya i 40 år.

Utover 1930-tallet var Bratlie ikke lengre bare en konservativ Høyre-politiker, men ble en del av kretsen rundt Vidkun Quisling.

1898

Utøya blir en feriekoloni for fattige barn av arbeiderklassen

1933

Barna som ble sendt til feriekolonien på Utøya kom fra fattige Oslo-familier og var ikke vant til å spise seg mette.

Det finnes barn på Utøya som slenger i seg 15 brødskiver hvert måltid, skrev Arbeiderbladet som besøkte feriekolonien.

Utover 1930-tallet ble Utøya et svært populært sommersted for en rekke av arbeiderbevegelsens organisasjoner. Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) tok i bruk øya som sitt sentrale kurssted.

Gymnastikk, opplæring i folkehelse og politisk skolering sto på programmet.

Leo Trotskij i eksil på Utøya

1936

I 1936 fikk Utøya besøk av en verdenskjent revolusjonær. Etter at Stalin vant maktkampen i det sovjetiske kommunistpartiet, ble Leo Trotskij ekskludert, stemplet som forræder og landsforvist. Den norske regjeringen ga ham asyl.

I denne perioden var Trotskij mye på Utøya. Han skrev på et av sine viktigste bokprosjekter, selve generaloppgjøret med Josef Stalin.

Det er ikke usannsynlig at han skrev deler av hans legendariske bok Revolusjonen forrådt i Hovedhuset på Utøya.

Kampen mot fascismen

1937

Kampen mot fascismen og den pågående borgerkrigen i Spania sto sentralt i programmet og samtalene rundt leirbålene om kveldene under AUF sin sommerleir på Utøya i 1937.

En av kursdeltakerne på Utøya-leiren i 1937, 18-årige Martin Schei fra Førde AUF, valgte å reise direkte fra Utøya til fronten i Spania.

Han vervet seg som frivillig i De internasjonale brigader for å kjempe mot Franco, Hitler og Mussolini.

Schei mistet livet nær fronten i Aragón høsten 1937.

« Vi går atter til fronten.

Kanskje vil det bli langt hardere enn Slaget ved Brunete. Det må jo en gang bli et alvorlig nederlag for fascistene, et nederlag som kan gjøre det slutt på det Helvete som fascistene har skapt her nede. guttene vet det og vil gå inn for det. Derfor er det mange som for siste gang har sunget sine kampsanger bak linjene.


Det er best å få litt søvn. »

Det siste brevet Martin Schei sendte hjem før han måtte bøte med livet i kampen for demokratiet og mot militærdiktaturet. 

Tre år etter at Martin Schei mistet livet i Spania gikk Nazi-Tyskland til angrep på Norge.

Det ble starten på fem år med okkupasjon.  

1940-1945

Sommeren 1941 ble store deler av norsk samfunnsliv, fagbevegelsen inkludert, nazifisert. LO og lokale organisasjoner i fagbevegelsen fikk ny regimevennlig ledelse.Samtidig fortsatte feriekolonien på Utøya, nå i NS-regi. I juli samme året besøkte flere fremtredende NS-folk Utøya.

Nazismen inntar Norge og Utøya

Sommeren 1941, vaiet et flagg med solkorset over Utøya. Solkorset ble også festet under takmønet på Hovedhuset (se bildet). Det samme solkorset sitter fortsatt på huset i dag, som et minne om den gang Utøya var nazifisert.

Under solkorset

1941

I mars 1945, under annen verdenskrigs siste vinter, ble Utøya inntatt av en gruppe fra Milorg, den militære delen av hjemmefronten i Norge. Tungt lastet med våpen, mat og utstyr tok de seg over isen på vannet og slo seg ned i bygningen på toppen av øyen, den bygningen som ble kalt Feriekolonien.

Skjulested for Milorg

1945